Happy Halloween 萬聖節快樂🎃

今天立鑫來教大家輕土製作 "殭屍 Zombic"

準備的材料有:輕土、黏土工具、白膠、心材(用來固定)、麥克筆

⬇️

1. 製作東方殭屍臉部

 

 

 

face.png

2.製作頭髮

hair.png

3. 帽子

 

hat.png

4. 身體

skirt.png

5. 手臂

hand.png

6. 符咒

Spell.png

1. 西方殭屍的臉部

draw face.png

2. 牙齒

 

teeth.png

3. 上半身

zombic body.png

4. 下半身

paint.png

登登 ~完成拉

 

 

zombic.png

 

接下來你可能會感興趣的文章

輕土特性介紹

中秋月餅輕土教學

端午節-舞龍舞獅製作

 

想購買輕土的夥伴們

可以至立鑫蝦皮賣場MODOH 黏土快速下單

不定時享優惠,新黏土組合不定時上架

快來關注我們哦!

    立鑫企業MODOH 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()